Aşan Akın - Wizard

Eseri paylaş:

Sanatçı: Aşan Akın

Boyut:

186x42x36 (Kaide Dahil)

Eser Detayları:

Teknik: PLA

Aşan Akın

1978 İstanbul doğumlu heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü mezunudur.

Hem klasik heykel hem de bilgisayar destekli tasarım işleri ve sanat projeleri gerçekleştiren sanatçı, uzun bir süre kamusal alanlarda figüratif işler üretmiş, diğer yandan dijital çalışmalarına devam etmiştir. Heykelin dijital alandaki olanaklarını araştırır , bir sanat alanı olarak kullanır . Birçok sanatçıyla,  sergi süreçlerinde bu olanakları kullanarak projelendirme ve üretimi noktasında çözüm ve katkı sağlamıştır. İşlerini birbirinden bağımsız seriler olarak gerçekleştiren sanatçı, İstanbul Kadıköy'deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sanata, heykele yaklaşımımı belirleyen ana unsurlar ve fikirlerimin genel çerçevesi şu  başlıklarla özetlenebilir;

 • 3 boyutlu düşünce
 • Klasik anlamıyla heykel ,figüratif ve heykelin plastik değerleriyle uğraşmak.
 • Matematiksel fonksiyonlar ve  algoritmalar ile oluşturulan yapılanmalar.
 • Özellikle, Modern sanat, akımlar , yeni olan fikirler
 • Zihni sanat aracılığı ile özgürleştirmek, form ile doğaçlamalar
 • Dünyanın, zamanın güncel ruhunu anlamak
 • 3d modelleme araçları
 • Gerçeklik sanallık ilişkisi, bilgisayarlarla değişen hayatımız. Bilgisayarın gelişimi.
 • Düşünceyi, felsefeyi önemsemek, anlamlandırmak
 • Bulmamak, aramak
 • Sanatsal yaratıcılığın kaynağını araştırmak.

Zihnimiz onu belirleyen etkenlerin bir sonucu ise bütün bu etkilerin dışına nasıl çıkabiliriz?

Yoksa yaratıcılık durmadan denenen bir melezleme eylemi midir?