Elif Su Demir - O Yaştan Sonra Hiç O Kadar Özgür Olmadılar

Eseri paylaş:
55,000 ₺ + KDV
Ölçü Seçimi:

Sanatçı: Elif Su Demir

Boyut:

90x80 cm

Eser Detayları:

Teknik: El Dokuması, Kendir Üzeri Yün

Yıl: 2021

Sanatçının Eser Hakkında Beyanı: Köhneleşmiş sistemle birlikte halının altına süpürdüğümüz “ötekileşme” kavramını tekrar dolaşıma sokarak, o yaştan sonraki serimde örnekleyerek izleyicilere tekrar sunuyorum. Bugünün yenilenmiş, çağın ihtiyaçlarına göre illüstre edilmiş konularını illüzyonu kullanarak dolaylı olarak toplumun sorunlarını tekrar gün yüzüne çıkarıyorum. Bu çıkarım süreçinde illüzyonu eserlerin içine dahil etme sebebim perspekrifin ve mesafenin etkilerini ve ışık ve rengin ayrıntılı etkilerinin doğru tasviri gibi unsurları içermekdir. İllüzyonizmi ifade gücü nedeniyle hassas konuları ele alırken kullanıyorum. Doğrudan olarak bu konuların islenmesini bir toplum eleştirisi olarak görmenin yanı sıra kör göze parmak sokmak olarak nitelendiriyorum. İllüzyonun kullanımı sanat tarihinde çok eskiye dayanmaktadır. Nesnelerin görsel görünümlerinin giderek daha doğru bir şekilde temsil edilmesinin gelişimi, sanaXa uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak Yunan sanatı , genellikle anatominin temsilinde büyük ilerleme kaydettiği ve o zamandan beri etkili bir model olarak kaldı. Büyük Yunan ressamlarının paneller veya duvarlar üzerindeki hiçbir orijinal eseri günümüze kalmamıştır, ancak edebi hesaplardan ve hayata kalan türev eserlerin külliyatından (çoğunlukla mozaikte Graeco-Roma eserleri), illüzyonizmin resimde çok değerli olduğu açıktır. Op Art Sanat Akımı 1960’larda ortaya çıkan iki boyutlu yüzeyi üç boyutlu hissi yaratmak amacıyla figüre dayanmayan saf geometrik biçimleri, akılcı, irticalıktan uzak, yalnız cetvelin kesinliği ile sınırlandırılmış olarak düzenliyordu. O yaştan sonra hiç o kadar özgür olamadılar (O.Y.S.H.O.K.Ö.O) eserimde ötekileştirme kavramı ile erken yaşta tanışmış bir arkadaşımı ele alarak optik olarak illüzyon haline getirdiğim o yaştaki portresini tekrar stilize ettim. Bunu yapmaktaki temel amacım teknolojik bir aygıtla bakıldığında ya da fotoğraf çekildiğinde bu olaylara ilk tepkimizi koyduğumuz dijital ayıtlar tarafından anlaşılası ile bir farkındalık yaratmaktır.

Elif Su Demir

Elif Su Demir 1999’da Tekirdağ’da doğdu. 2021 yılı, haziran ayında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Sanatçı çalışmalarına ve hayatına Ankara’da devam etmektedir.