Sanatta İllüzyon

Genel olarak illüzyon; 

Sanat, temelde kurgu ve illüzyon/yanılsamadır. Yaşadığımız dünyanın farklı dönemlerde farklı şekillerde ifadesi bunu kanıtlamaktadır Tarihin erken dönemlerinden itibaren, mağara duvar resimlerinde av hayvanı ile avcı arasındaki boyut ilişkisinden, Ancak Yunan ve Roma efsanelerinin temeli kurguya dayanan hikayelerinin görselleştirilmesine. Orta Çağ’ın inanç dünyasında mucizelerden, gerçek dünya ve öte dünyaya ait anlatımların yer aldığı gotik mimarinin göksel ve yersel dünya arasındaki salınımına, heykellerin gerçek görünüşü ile insanın baktığı noktadan görünüşü arasındaki farklı boyut kurgularına. Resim örneklerindeki hikayelerin iki boyutlu anlatımdan üç boyutlu anlatıma perspektif yoluyla derinlik kazandırılması zaten illüzyonun sanat eserlerindeki güçlü anlatımı, Rönesans ve günümüz kültüründeki en önemli değişim noktalarını oluşturmaktadır.  

Günümüz sanatında terkedilmeye çalışılan biçim arayışlarından biri gerçekliğin belgeci anlatımla ifade edilmesidir. 20. yüzyılın başında kübizmden itibaren resim yüzeyi iki boyutlu alanda, üç boyutlu nesnelerin renk ve çizgi ile yeniden kurgulanması, kolaj ile de resim yüzeyinin alışık olmadığı nesnelerle inşasına dönüşmüştür. Fovizm ise rengi yaşadığımız dünyanın kabul edilmiş alanları dışına çıkararak renksel illüzyonu yaratmıştır. Yves Klein’in 20. yüzyıl sanatında uzaya ait bilginin olmadığı dönemlerde sanki uzayı anlatan kendi adını taşıyan mavi renk ve sünger, toprakla yaptığı kompozisyonları yarattığı illüzyonla yeni bir anlatım dili oluşturmuştur. Hiperrealist kompozisyonlar gerçeği, gerçeğin ötesine taşıyacak kadar gerçeklik yanılmasına insanı taşımaktadır. İkibinlerden itibaren yeni medya sanat sanat-teknoloji ve yaşam arasındaki mesafeyi iyice azaltarak bize farklı gerçeklik sunumları sağlamaktadır. 

Sanatın tüm formları, özellikle resim sanat insanın yaşadığı dünyayı, yaşamak istediği dünyaya dönüştüren en önemli büyüsel alandır. Gerçeklik görsel anlatımda kendini çağrıştırırken, gördüğümüz ise gerçekliğin yansıtılması değil. Gerçekliğin sanatçı tarafından yeniden oluşturulduğu yeni bir uzaydır. Bu bize sanattaki anlatımın, illüzyonun hiçbir zaman sonlanmayacağını, ne kadar sanatçı varsa o kadar yeni dünyaların önümüze çıkacağını, hikayenin bitmeyeceğini gösterir. 

Sanatta İllüzyon

Sanatçımız Elif Su Demir'in İllüzyon Temalı "O Yaştan Sonra Hiç O Kadar Özgür Olmadılar" adlı eserini görmek için tıklayınız.