Salar Ahmadian Kimdir

1957 yılında İran'da doğan sanatçı Salar Ahmadian, İran kaligrafisini Batı soyutlamasıyla birleştirmiş bir sentez sanatçısıdır. Ahmedian, Tahran'da resim eğitimi almıştır ve 30 yılı aşkın bir süredir Kanada'da yaşamış ve çalışmıştır. Kanada’daki uzun yaşamı, sanat kariyerine de büyük ölçüde yön vermiştir.

Salar Ahmadian Hayatı ve Eserleri

İran’dan başlayan ve Kanada’da devam eden bu uzun yolculuğu, doğu ve batı arasındaki sentezi eserlerine yansıtabilmek noktasında önemli bir avantaj sağlamıştır. Sanatı, Orlando Sanat Müzesi ve Londra'daki Chelsea Galerisi de dahil olmak üzere galerilerde yer almıştır. Aynı zamanda, Christie's de açık artırmaya çıkarılan çok sayıda uluslararası sergide gösterilmiştir.

Süslü harfler ve sanatsal olarak düzenlenmiş geometrik desenler, Orta Doğu'nun görsel kültürünü yüzyıllardır tanımlamıştır. İslam dünyasında yaşayan canlıları tasvir etmek yasaklanmış ve sanatçılara alternatif estetik ifade biçimleri bulma konusunda ilham vermiştir. Modern Batı resminde buna kıyasla, nesnellikten soyutlamaya doğru bir geçiş olmuştur. Süslü yazılar ve sanatsal olarak düzenlenmiş geometrik desenler, Orta Doğu'nun görsel kültürünü yüzyıllar boyunca tanımlamıştır.

Salar Ahmadian Kimdir - Hayatı ve Sanat Yaşamı

İran doğumlu sanatçı Salar Ahmadian, her iki akımı da benimsemiştir ve resimleri, yazılı karakterleri soyut, etkileyici desenlere ve kompozisyonlara dönüştürmüştür. Kullandığı gösterişli renkler, bu halleriyle Pop Art stilini andırmaktadır. Ahmedian'ın batıdan aldığı etkilerine ek olarak, İran hat sanatından da ilham aldığını söylemek yanlış olmaz.

İran'da yazma sanatı bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Ahmedian'ın resimlerindeki yazı; örtüşen, iç içe geçen ve net olmayan bir sırayla, bir iletişim aracı olarak geleneksel işlevini aşan, felsefi anlamda neredeyse formalist hale gelen özne haline gelmiştir. Bu şekilde bireysel harfleri tanımak artık kolay değildir ve algımız bunun yerine renklerin ve şekillerin üç boyutlu yapısına odaklanmaktadır.

Ahmadian gelenek ve modernliği, Batı ve Doğu'yu başarıyla birleştirmiştir. Bu çeşitli etkilerin sentezi, günümüzün küreselleşmiş dünyasıyla çok uyumlu bir estetik üretmek için doğru bir seçimdir.

İran’ın çıkardığı en önemli sanatçılardan biri olan Salar Ahmadian, kariyerinin belli dönemlerinde Türkiye’de de bulunmuştur. Genel anlamda geleneksel olanla modern olanı bir denge içinde sunmasıyla öne çıkan Salar Ahmadian, özgün eserlerini Ankaralı sanat severler ile buluşturmuştu. Ankara, Salar Ahmadian’in Türkiye’deki ilk sergisiydi. CerModern’in ev sahipliği yaptığı sergide kaligrafinin tarihsel çizgiler ve modern ifadeler ile olan dansına tanıklık edilmişti. Güney Kuzey Galerisi’nde Salar Ahmadian’a ait toplamda 21 ayrı eser, sanat tutkunlarının beğenisine sunulmuştu.

Salar Ahmadian’in eserlerinde çoğunlukla geometrik formların varlığı dikkat çeker. Sanatçı aynı zamanda birbirini tamamlama özelliği olan renklerin döngüsü ile beraber hazırladığı kompozisyonu tamamlamaktadır. Bugün bakıldığı zaman İran’ın önemli sanatçısı Salar Ahmadian’in eserlerinin tüm dünyada karşılık bulduğunu görülmektedir. Özellikle yaşadığı ülke olan Kanada dışında ABD, İtalya, Dubai, İran ve İngiltere’de sanatçının önemli bir kitlesi söz konusudur. Ülkemize yakın zaman önce gelen Salar Ahmadian, sanat severlerden tam not almayı başarmıştır. Sanat dünyasına kattığı eserler tüm dünyada ilgi çektiği kadar, ülkemizde de ilgi çekmekte ve beğeniyle takip edilmektedir.

Salar Ahmadian’ın sanat tarzı, süslü harfler veya sanatsal anlamda düzenlenen bazı geometrik desenler şeklinde tanımlanır. Bir bakıma eserlerinde yetenekli sanatçı, doğup büyüdüğü Orta Doğu coğrafyasının görsel kültüründen izler sunmaya çalışmıştır. Aynı zamanda yarattığı estetik ve özgün ifade biçimiyle yeni perspektiflerin ve tarzların da doğmasına olanak yaratmıştır. Kanada’nın Vancouver bölgesinde uzun süre yaşayan ve her iki ülkenin kültürünü üzerinde taşıyan Salar Ahmadian, bu özel dengeyi resimlerine yansıtmayı da başarmıştır.

Salar Ahmadian’ın stilini özel kılan en önemli detaylardan birisi de İran hat sanatını benimsemesidir. İran hat sanatından ilham aldığı eserlerinde Batı etkisindeki gösterişli renkler dikkat çekicidir. Salar Ahmadian’ın bu tarzı Pop Art tarzını akıllara getirmektedir. Salar Ahmadian’ın doğduğu İran’da bilindiği üzere yazı sanatının bin yıldan daha eski bir tarihe sahip olduğu ön görülüyor. Tekil harfleri Salar Ahmadian’in eserlerinde olduğu gibi görmek ya da tanımlamak olanaksızdır. Bunların her biri geleneksel işlevlerini çoktan aşmıştır. İnsan algısı, sanatçının eserlerinde daha çok renklerin ya da nesnelerin 3 boyutlu biçimlerine odaklanır. Eserlerde göze çarpan ilgi çekici renkler, hat sanatının gösterişli yapısı, kullanılan geometrik desenlerin keskinliği, sanatseveri esere daha çok çeker. Eserlerde keskin ve belirgin desenler kadar, bunları verirken kullanılan renkler de yumuşak bir his yaşanmasına sebep olur ve sanatından tam da istediği şekilde sanatseverin etkienmesini sağlar. 

Pek çok eseri uluslararası sergide kendine yer bulan Salar Ahmadian, Tahran Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Okuldan mezun olduktan sonraki dönemlerde İran Hattatlar Derneği kendisine kaligrafi konusunda yetkinlik sertifikası vermiştir. Yetenekleri arasında sadece resim değil, aynı zamanda heykeltıraşlık da bulunmaktadır. Özellikle Pers mimarisinin o etkileyici dünyasından ciddi anlamda etkilenmiş olan sanatçı, bu hayranlığını eserlerine aktarabilmiştir. Salar Ahmadian’in eserlerinde genel bir tema olarak canlılık, özgürlük ve enerji duygusu, kendine her daim yer bulur.

Salar Ahmadian eserlerini incelemek için tıklayınız.