Contemporary İstanbul 2021

Contemporary İstanbul bir çağdaş sanat fuarıdır. Çağdaş sanat akımı 1960’lı yıllarda başlamıştır ve günümüzde artarak değer kazanmaktadır. Bir akım benzeri bir birleştiriciliği yoktur. Bu yüzden modern sanat değil çağdaş sanat olarak adlandırılır. Genel olarak çevre ve toplum bilinci ağır basar. Çoğunlukla feminizm, çevre, teknoloji ve insan ilişkisi, çok kültürlülük gibi konularla ilgilenir.

Günümüzde çağdaş sanatta modern sanat akımlarına bağlı olan sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar genelde sanatçı olarak nitelendirilmezler. Bazen modern sanattan sonrası postmodern sanat olarak adlandırılsa da Postmodernizm tarihseldir ve estetik bir yaklaşımla ilgilidir. Bu nedenle çağdaş sanat olarak adlandırılan eserlerin çoğunluğunu kapsamaz. Başka bir bakış açısıyla sanat için çağdaş sanat, modern sanattan sonra gelen bir akımdır. Ayrıca şu an için postmodernizmi de içinde barındırıp sınırları olmayan bir terimdir. Bu nedenle çağdaş sanatın tanımını yapmak diğer sanatlara göre daha zordur. En genel açıklama olarak çağdaş sanat, resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, performans ve video sanatını ifade eder. Ancak bu genel tanıma rağmen bazı detaylar genellikle bulanık olabilir ve çoğunlukla değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle çağdaş sanatın başlangıç noktası halen çoğu araştırmaya konu olmaya devam etmektedir. Ancak çoğu sanatçı 1960-1970 yılları arasında başladığını düşünmektedir. Çağdaş sanatın diğer sanat akımlarına göre daha uzun geçmişli bir sanat akımı olduğunu söyleyebiliriz.

Contemporary İstanbul sanat fuarı da çağdaş sanatı ele alır, çağdaş sanatın eserlerini sergiler, bu eserlere ev sahipliği yapar. Bu yıl Contemporary İstanbul’un 16. edisyonu ve yine diğerlerinde olduğu gibi özel bir yerde, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. Contemporary İstanbul, çağdaş sanat akımlarına yeni bir soluk getiriyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan Contemporary İstanbul, Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Artopol Sanat Galerisi olarak, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da 16. sı düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan Contemporary İstanbul'a pek çok değerli sanatçımız ve eserleriyle katılacağız.

Contemporary İstanbul 2021 

Contemporary İstanbul sayesinde İstanbul, çağdaş sanatın yeni evi olabilme hedefiyle çağdaş sanat akımı için çok büyük bir önem arz ediyor. Günümüzde çağdaş sanatın tam bir merkezi yoktur. Bu yıl düzenlenecek olan Contemporary İstanbul, Haliç Tersanesi ve Haliç semtindeki restorasyonlarıyla çağdaş sanatın merkezi olabilmek için büyük bir yenileme projesi içinde. Bu yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı, İstanbul’un en önemli tarihi yerlerinden birine taşıyacak ve orada sergileyecek. Contemporary İstanbul, çağdaş sanatı dünya çapında öne çıkarabilmek için dünyanın her köşesinden onlarca sanat galerisini bir araya getirecek.

Sanat

Sanat, tam olarak kelime anlamıyla bir duygunun ya da güzelliğin dışavurumu için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Bu yöntemlerle ortaya çıkan üstün yaratıcılık da sanat olarak tabir edilir.

Kendi yorumumuzu katarsak sanat, bir şeyin hissettirdiği heyecanı ve hayranlığı canlandırmak için insanların kullandığı üstün yaratıcılıktır. Sanat insanlarda bazı hisleri uyandırır. Bu duygular genel olarak güzeli sevmek, o güzellikten estetik olarak zevk alma duygularıdır. Güzeli daha iyi gören ve bu güzelliği, heyecanı ve diğer duygularını arttırarak aktarabilen kişiler sanatçı ya da sanatkar olarak adlandırılırlar.

Bu sanatçılar duygularını her zaman olduğu gibi yansıtmazlar. Genellikle kendi hayal dünyalarında yaşadıkları gibi ve duyguları arttırarak aktarırlar. Tasvir ve betimleme kabiliyetleri oldukça yüksektir. Bu tasvir yetenekleriyle doğadaki güzellikleri ya da başka güzellikleri kendilerinin hissettiği gibi ya da hayal ettikleri gibi ifade ederler, öyle aktarırlar. Her insanın göremeyeceği güzellikleri gören ve gösteren çok ender yetenekli insanlardır. Bu sebeplerin tümü onları çöz yetenekli ve çok özel yapar.

Sanat, bir insanın bir duygu yaşaması ve o duyguyu başkalarına aktarma olayıdır. Sanatçı insanlar bir maddi gelir için sanatı icra etmezler. Onlar, kendi aldıkları hazzı başkalarına da tatırabilmek amacıyla sanat yaparlar. Bir maddi beklentileri yoktur.

Haz insanları mutlu eder. Mutluluk ve haz insanın ruhunu yüceltir. Bu nedenle sanat çok önemlidir. Sanat, insanlarda en yüce duyguları uyandırır. Bilinçli yaşamın ifadesidir. Sanatçılar önce bir duyguyu yaşarlar, ardından o duyguyu diğer insanlara aktarırlar.

Sanat Dalları

Güzel Sanatlar genel olarak dokuz kola ayrılır.

 1. Edebiyat
 2. Müzik
 3. Mimarlık
 4. Heykel
 5. Resim
 6. Tiyatro
 7. Sinema
 8. Dans
 9. Fotoğrafçılık

Sanatın özellikleri

 • Hem sanatçı hem izleyici için yaratıcı algılama gerektirmesi
 • İçerdiği fikirlerin akla kolay gelir türden olmaması
 • Birçok farklı katmanda algılanabilme özelliği olması ve değişik yorumlara açık olması
 • Bir beceri izlenimi vermesi
 • Kendini bilinç ve bilinçaltı arasında veya gerçek ve yanılsama arasında bir oyun olarak göstermesi
 • İçinde işlevsel amaç dışında bir fikir barındırması
 • Sanat olarak tecrübe edilmesi amaç edinilerek yaratılmış olması

Pratik Sanatlar (Zanaat)

Aşçılık, duvarcılık, marangozluk, dokumacılık gibi günlük hayatımıza girmiş alışkanlık ve ustalık isteyen meslekler bu bölüme girer. Halk arasında bu işlere aşçılık sanatı, duvarcılık sanatı, marangozluk sanatı denilmektedir.

Burada sanat deyimi, o işin bilgi ve ustalık isteyen yönüne göre kullanılır. Aslında elle ya da aletle yapılan bu tür işlere zanaat, bu işleri yapanlara da zanaatkar denir.

Tahtadan bir sandık yapmak, pratik bir sanat olan marangozluktur. Yapılan bu sandığı oyarak süslemek işi bir sanattır.

Sanat eseri nedir?

İnsanlarda güzel duygular uyandıran, duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştiren eserlere sanat eserleri ismi verilmektedir. Sanat eserleri görsel sanat eseri, fonetik sanat eseri ve dramatik (ritmik) olmak üzere üçe ayrılır.

Resim, mimari, heykel, hat görsel; edebiyat ve müzik fonetik, tiyatro, dans, sinema, bale gibi sanat dalları ise dramatik sanat dalları arasına girmektedir.

Sanat eserlerinin amacı öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzelliktir. Sanat eserleri insanlara duygu ve düşünceleri anlatmaktadır. Bilgilendirici ve nesnel değildir. Sanat eserleri özgün ve evrenseldir. Bir eserin evrensel olabilmesi; ona sahip olan veya onu kullanmakta olan herkesin malı olabilmesi demektir.