Ceyda Hüseyinoğlu

1980 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun olmuş, öğrencilik yıllarından itibaren ikisi uluslararası olmak üzere birçok karma sergiye katılmıştır. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından renk uzmanlığı görevine getirilerek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilk öğretim okullarında öğretmenlere ve öğrencilere gönüllü olarak temel sanat ve tasarım dersleri vermiştir. Bauhaus ekolünden gelen sanatçı, soyut yüzeylerindeki renkli plak dokularıyla, bir Zaman / Mekan / Bellek metaforu yaratır ve böylece zaman kavramını uzayda sonsuz ve devinim içinde bir mekanmışcasına tasarlar. Böylece toplumda kadın statüsünü eleştirirken, tarihten günümüze uzanan bu kimliksel ölüm kalım savaşını ve her türlü eşitsizliği antropolojik açıdan ele alarak seyirciye aktarmayı amaçlar. Maleviç'in düşünce biçiminden yola çıkarak sanatı önce nesnenin ağırlığından kurtaran sanatçı sonra ironik bir şekilde gerçekçi bir figürün veya bir nesnenin ağırlığını, soyut yüzeyin merkezine yerleştirir, böylece savunduğu düşünceyi okunur kılarak sanatın işlevsel olması gerektiğine de vurgu yapar. Çünkü ona göre, Picasso'nun da söylediği gibi '' Resim bir savaş aracıdır.''

Bu soyut yüzeylerdeki gerçekçi figürlerle sürrealizme dokunan sanatçı, geometrik öğeler de kullandığından resimlerini hibrit olarak değerlendirmektedir.

Ceyda Hüseyinoğlu Gün Batımı
Gün Batımı
120x100 cm
25,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Gün
Gün
120x100 cm
25,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Zaman Serisi - 3
25,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Sarmal
Sarmal
50x50 cm
15,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Gün Batımı - 2
30,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Zaman Serisi - 2
25,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Petrol ve Yeşil
20,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Plak Serisi - 1
20,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Zaman Serisi - 1
20,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Ufuk
Ufuk
80x100 cm
20,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu ID (Alt Benlik)
15,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Mavi Ay
Mavi Ay
70x50 cm
15,000 ₺+KDV
Ceyda Hüseyinoğlu Dolunay
Dolunay
35x50 cm
15,000 ₺+KDV